Click here to return home page

Click here to see photos of DCABES 2007

Click here to see photos of DCABES 2004

DCABES 2009 PHOTOSGroup Photo

Yangzi Riverside Hotel

Conference Organizer

Meeting Room

Craig C.Douglas

Stefan Vandewalle

Robert Lovas

Discussion

Presentation

MingXi Yang

Discussion

Stefan Vandewalle

Hai Xiang Lin

Discussion

Hai Xiang Zhao

Presentation

XiaoXiao Liu

Hyoungseok Chu

Jan Capek

Presentation

Banquet

Banquet

Banquet

Banquet

Fahad Fazal Elahi Guraya

Coffee Break

Xiao Jian Zhou

Dan Liu

He Huang

Qi Feng Yang

Hai Peng

Sightseeing

Sightseeing

Sightseeing

Sightseeing

Sightseeing

Craig C.Douglas and Prof. Guo

Sightseeing

Banquet

Banquet

Banquet

Tourism at Longmen Grottoes

Hai Xiang Lin

Robert Lovas

Souheil Khaddaj

Craig C.Douglas

Shi Ming Xu

Jun Jia